אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב

הזמנת תעודת סטודנט ראשונה
אוניברסיטת תל אביב

הזמנת תעודת סטודנט ראשונה-
אוניברסיטת תל אביב

בקשה להנפקת כרטיס סטודנט רגיל של אוניברסיטת תל אביב
שימו לב שבכרטיס זה לא ניתנות הטבות הניתנות לעמיתי מועדון TAU

בקשה להנפקת כרטיס סטודנט רגיל של אוניברסיטת תל אביב
שימו לב שבכרטיס זה לא ניתנות הטבות הניתנות לעמיתי מועדון TAU


הנחיות להעלאת תמונה הנחיות להעלאת תמונה:
יש להעלות תמונת פנים חזיתית וברורה אין להעלות תמונה עם פנים מכוסות (למשל, משקפי שמש או כובע) אין להעלות תמונה עם אנשים נוספים

upload file icon

העלאת תמונה